پروژه طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری کرمانشاه کاندید جایزه ملی مدیریت پروژه

//پروژه طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری کرمانشاه کاندید جایزه ملی مدیریت پروژه

پروژه طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری کرمانشاه کاندید جایزه ملی مدیریت پروژه

پروژه طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سامانه گرمسیری کرمانشاه کاندید جایزه ملی مدیریت پروژه گردید. شرکت مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو، به عنوان رکن بازرسی در این پروژه خدمت رسانی می نماید.

توسط |2018-12-02T09:27:05+00:00آگوست 20th, 2018|اخبار|بدون ديدگاه

دیدگاه خود را ثبت کنید