معرفی مدیر عامل

/معرفی مدیر عامل
معرفی مدیر عامل2018-10-31T12:02:39+00:00

فریدون بیگی

مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت مهندسی و بازرسی فنی تجهیزات نیرو

تحصیلات

 • مهندس مكانيك (حرارت و سيالات) از دانشگاه فردوسی
  (1368- 1363) مشهد ـ ايران
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران (آب و فاضلاب) از پردیس دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه عباسپور)
  (1382) تهران ـ ايران
 • فارغ التحصیل دوره عالی مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی
  (1378) ـ تهران ـ ايران

تجارب و مسئولیت های شغلی

 • مدير تعميرات و نگهداري نيروگاه های ديزلی
  (1371- 1369) ـ شركت توليد و انتقال نيروی ايران (توانير) ـ خراسان
 • مدير نوسازی شبكه ای توزيع برق
  (1373- 1371) ـ شركت برق منطقه ای خراسان
 • مدير امور آب و فاضلاب خراسان جنوبی (بيرجند)
  (1375- 1373) شركت آب و فاضلاب استان خراسان
 • مدير دفتر بهبود روش های بهره برداری آب كشور
  (1378- 1375) ـ وزارت نيرو ـ شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور
 • مدير و مجري طرح كاهش تلفات آب شهري (U.FW)
  (1380- 1378) ـ وزارت نيرو ـ شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

 • مجری تدوين مقررات و روش های خصوصی سازی در شركت های آب و فاضلاب كشور
  (1381- 1380) ـ وزارت نيرو ـ شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور
 • مدير دفتر بررسی هاي اقتصادی و تجهيز منابع مالی
  (1384- 1381) ـ وزارت نيرو ـ شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
 • مدير دفتر توسعه بازار و صادرات
  (1386- 1384) ـ وزارت نيرو ـ شركت مادرتخصصی ساخت و تهيه كالای آب و برق (ساتكاب)
 • عضو هيئت مديره شركت صادرات كالا و خدمات آب و برق ايران
  (1390 ـ 1385) شركت صادرات كالا و خدمات آب و برق ايران (صانير)
 • نايب رئيس هيئت مديره
  (1388- 1387) شركت صادرات كالا و خدمات آب و برق ايران (صانير)
 • عضو هيئت مديره
  (1388 ـ 1386) شركت صنايع آزمايشگاههاي برق ايران (Epil)
 • رئيس هيئت مديره و مدیر عامل
  (از 1387) شركت مهندسي و بازرسی فنی تجهيزات نيرو (ساتكاب)

کارآفرینی و نوآوری

 • مؤسس و رئيس هيئت مديره و مالك
  شركت مهندسي آبيز در خراسان جنوبي (تا كنون ـ 1368)
 • عضو كميته اجرايي مادة 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي تحول و ارتقاء سلامت اداري در صنعت آب و برق ايران (وزارت نيرو ـ 1384)
 • مسئول اجرايي طرحهاي اشتغال زا در صنعت آب و فاضلاب كشور و نماينده شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در كميتة اشتغال وزارت نيرو (وزارت نيرو ـ 1381)
 • ارائه دهنده نظام تعرفه و ارزيابي و قيمت گذاري طرحها به سازمان بهره وري آسيايي و پذيرفته شده براي ارائه در مركز اين سازمان
 • مدير و مجري تهيه گزارش ملي آب كشور تهيه شده براي اجلاس جهاني آب- دفتر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه
  (1381) وزارت نيرو ـ وزارت كشاورزی

فعالیت های علمی و پژوهشی

 • عضو هيئت علمي كنفرانس مديريت آب و فاضلاب در كشورهاي آسيايي 1376
 • عضو هيئت علمي و هيئت تحريريه مجله آب و محيط زيست 1384-1380
 • مجری برگزاری سومين سمينار مشترك آب و فاضلاب ايران و آلمان 1377
 • دبير علمي كنفرانس همكاري های ايران و آلمان در سال 1378
 • مدير مسئول مجله آب و محيط زيست در سال 1378
 • عضو هیئت رییسه پانل های تخصصی در کنرانس مدیریت آب و فاضلاب در کشور های آسیایی 1378-1376
 • عضو کمیته رشد ارتقاء کارگری در سال 1375
 • عضو کمیته فرعی خدمات شهری و ایمنی در سال 1376
 • کمیسیون تحول سلامت اداری در سال 1381

تجربیات پژوهشی، مسئولیت های حرفه ای و عضویت در مجامع و کمیته ها

 • مجري طرح پياده سازي GIS در شركتهاي آب و فاضلاب كشور (27/07/79)
 • مجري طرح مكانيزاسيون بهره برداري در صنعت آب و فاضلاب 1378-1375
 • مجري و دبير كميته الگوي مصرف آب در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 1380-1377
 • نماينده وزارت نيرو در سامانه اطلاعات جغرافیایی کشور (GIS) به نمایندگی از بخش آب و فاضلاب
 • عضو شوراي خصوصي سازي وزارت نيرو (به نمايندگي از شرکت مادر تخصصی ساتكاب) 1386-1384
 • عضو كميته كنترل تجهيزات آبي كشور 1380-1378
 • عضو كميته خصوصی سازی صنعت آب و فاضلاب كشور (1377)
 • عضو شوراي عالي سياست گذاري سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در وزارت نیرو 1380-1377
 • عضو كميته های تدوين طرح رشد و ارتقاء‌ كارگری در وزارت نيرو
 • نماينده وزارت نيرو در جلسات كميته هاي خدمات شهري و ايمني در وزارت كشور (1377)
 • عضو انجمن مديران ايران (1383)
 • عضو انجمن متخصصين آب و فاضلاب كشور (1378)

تدوین و انتشار مقاله و ارائه سخنرانی در سمینارها و مجامع ملی و بین المللی

 • مقاله هماهنگ با طبیعت تحلیل تاریخی تعامل انسان و طبیعت در سال 1378 در مجله آب و محیط زیست
 • مقاله مدیریت شهری نیاز امروز و فردا در مجله تخصصی مدیران کشور، تدبیر- سازمان مدیریت صنعتی
 • ارائه مقاله در کنفرانس واحد های خودگردان در سال 1372
 • مقاله آسیب شناسی توزیع آب شهری در سال 1378 در مجله آب و محیط زیست
 • مقاله ممیزی جامع آب، راه حل دائمی و همه جانبه کاهش تلفات اب در کنفرانس آب و فاضلاب در کشورهای آسیایی
 • ارائه سخنرانی علمی و مقاله در سمینار بهداشت آب آشامیدنی کشور در سال 1373 در اردبیل

تدوین گزارشات تخصصی و ملی

 • گزارش اصلی ترین مولفه های اقتصادی آب و فاضلاب در سال 1384 که منجر به تشکیل دفتر بررسی های اقتصادی و تجهیز منابع مالی در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گردید.
 • گزارش تامین مالی اسلامی
 • گزارش تدارک و تجهیز مالی پروژه های آبرسانی در سال 1381
 • گزارش سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • گزارش مطالعات قیمت تمام شده پروژ ه های آبفا
 • روند شکل گیری و توسعه بخش آب و فاضلاب شهری در سال 1379
 • گزارش پیشنهادی تامین مالی 3100 میلیارد ریال اعتبار جهت اشتغالزایی در صنعت آب و فاضلاب کشور ارائه شده در شورای عالی اشتغال وزارت نیرو و منجر به تخصیص اعتبار و یارانه به این طرحها
 • اصلی ترین مولفه های شرکتهای آب و فاضلاب
 • گزارش فهم اقتصادی واقعیت های تامین مالی خدمات عمومی در اب و فاضلاب
 • معرفی بانک توسعه اسلامی گزارش سال 1382

شرکت در سمینارها و همایش ها

 • سمینار آموزشی روش های نوین در نگهداری و تعمیرات در سال 1375
 • سمینار مالی تامین استراتژیک در سال 1381
 • سمینار مهندسی هزینه در سال 1381
 • سمینار منابع آب در سال 2002
 • سمینار مدیریت خرید در سال 2006
 • سیزدهمین نمایشگاه لبنان در سال 1386
 • کمیسیون مشترک ایران و آفریقای جنوبی در سال 1385
 • همایش مشارکت همگانی در آب
 • همایش مدیریت کیفیت در صنعت آب در سال 1382
 • همایش بیلان منطقه ای آب در سال 1378
 • شيوه هاي تأمين منابع مالي ـ دومين همايش مديريت كيفيت (مهر ماه 1382)

دوره های آموزشی و گواهینامه های حرفه ای

 • مقدمات كامپيوتر (جهاد دانشگاهي مشهد ـ 15/08/1368)
 • دوره مدیریت کاربردی منابع آب برای مدیران آب و فاضلاب شهرها در سال 1373
 • روشهاي نوين در مديريت نگهداري و تعميرات (مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت ـ 27/06/1375به مدت يك روز)
 • دوره عالی مدیریت اجرایی در سازمان مدیریت صنعتی در سال 1377
 • كارگاه آموزشي پمپ و پمپاژ ـ (شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ـ 05/03/1387 به مدت يك روز
 • مهندسي هزينه (شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ـ 18/09/1381به مدت يك روز)
 • دوره آموزشي آب و فاضلاب (ايالت نوردراين وستفالن آلمان ـ 1379 به مدت 25 روز)

 • دوره آموزشي بانك جهاني ـ وزارت نيرو، ارزيابي و مهندسي مجدد طرحها (سال 1378)
 • دوره آموزشي فن آوريهاي نوين در علوم ارتباطات و كامپيوتر ـ جهاد دانشگاهي (سال 1375)
 • دوره آموزشي مديريت راهبردي ـ استراتژيك ـ ويژة مديران آب و برق ـ كرج (سال 1378)
 • دورة آموزشي تجهيزات تصفيه و آب و فاضلاب ـ شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (سال 1387)
 • دورة آموزشي محيط زيست در ايالت نوردراين وستفالن ـ آلمان (سال 1375)
 • دوره آشنايي با ممیزی داخلی در شرکت مهندسی و بازرگانی تجهیزات نیرو از تاريخ 20/11/94 تا تاريخ 20/11/94
 • دوره آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت ویژه دوره های شغلی و عمومی- شازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران سال 1394
 • عضویت در انجمن بین المللی مدیریت پروژه

تشویق ها

 • ارائه مقاله در سمينار بهداشت آب آشاميدنی
  مهرماه 1373 – تشویق کننده: معاون وزیر نیرو
 • مشاركت و همكاري در برگزاري كنفرانس بررسي مسائل آب و فاضلاب شهري
  اسفند ماه 1373 – تشویق کننده: معاون وزیر نیرو
 • مشاركت در برگزاري كنفرانس واحدهاي خودگردان
  1373 – تشویق کننده: معاون وزیر نیرو
 • همكاري پرتلاش و صادقانه در هيأت تحريريه مجله آب و محيط زيست
  1381 – تشویق کننده: معاون وزیر نیرو
 • تنظيم مقاله در كنفرانس آب كشورهاي آسيايي
  1380 – تشویق کننده: معاون وزیر نیرو

تدریس و آموزش علمی در دانشگاه ها

 • تدریس در دوره ويژه مديران و كارشناسان آب و فاضلاب (مركز آموزش مديريت دولتي ـ 1379)
 • سياستگذاري و راهبري كارگاههاي آموزشي بانك جهاني در تهران (وزارت نيرو ـ 1382)
 • استاد راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي (دانشگاه صنعت آب و برق ـ 1384)
 • مدرس و استاد مرکز آموزش علمی مدیریت در مهر شهر کرج – وابسته به وزارت نیرو
 • مدرس و استاد راهنما در دانشگاه شهید عباسپور

همكاری های ملی برون مرزی

 • شرکت در کارگاه آموزشی مشترک بانک جهانی و شرکت آب و فاضلاب کشور در سال 1383
 • نماينده جمهوري اسلامي ايران براي اعزام به جمهوري سنگال (وزارت نيرو 1385)
 • نماينده جمهوري اسلامي ايران در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي پروژه لبنان (وزارت نيرو 1386)
 • عضويت در هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در اجلاس همكاريهاي مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايران و آفريقاي جنوبي (وزارت امور خارجه ـ 1385)
 • شرکت در کارگاه آموزشی بهره وری آسیایی سال 2005 مغولستان