وزارت جهاد کشاورزی

//وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی2018-09-25T14:49:15+00:00

در این حوزه در مجموع 3 قرارداد عقد شده است که به شرح ذیل می باشد:

  1. وزارت جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی- خدمات بازرسی و نظارت فنی لوازم و تجهیزات آبیاری و موضعی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های مرزی آذربایجان غربی
  2. وزارت جهاد کشاورزی استان کرمانشاه- طرح ایستگاه پمپاژ شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاپ طرح گرمسیری استان کرمانشاه
  3. وزارت جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان- انجام خدمات بازرسی و نظارت فنی حین تولید، بارگیری، حمل، بار اندازی و تحویل به انبار محل مصرف لوله و اتصالات فایبرگلاس طرح آبیاری دشت سیستان