شرکت های تابعه وزارت نیرو

//شرکت های تابعه وزارت نیرو
شرکت های تابعه وزارت نیرو2018-09-15T10:26:09+00:00

اهم قراردادهای این حوزه به شرح ذیل می باشد:

1. استقرار طرح کنترل QC PLAN در شركت توانير (کارخانجات کنتور سازی برق )

 • کنتور سازی ایران
 • کنتور سازی رهروان سپهر اندیشه
 • پادرعد
 • کرمان تابلو
 • بهینه سازان طوس

2. شرکت مپنا

 • عامل مدیریت خرید و بازرسی از تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی شهید منتظر قائم(کرج)
 • عامل مدیریت خرید و بازرسی از تجهیزات نیروگاه حرارتی شازند(اراک)

3. شرکت فرآب

 • عامل مدیریت خریدهای خارجی، داخلی و بازرسی از تجهیزات سدهای کارون 3 و 4، مسجد سلیمان و کرخه

4. شرکت ساپتا

 • خرید و بازرسی از تجهیزات مورد نیاز طرح انتقال آب از چاه نیمه به زاهدان

5. سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)

 • شرکت موتوژن (الکتروموتورهای تکفاز کم مصرف)
 • شرکت الکتروموتور شهاب زاگرس(پمپ کولری تکفاز کم مصرف )