شرکت های آب و فاضلاب شهری

//شرکت های آب و فاضلاب شهری
شرکت های آب و فاضلاب شهری2018-09-25T14:52:04+00:00

در این حوزه، در مجموع 265 قرارداد عقد شده است که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

 1. آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي (تصفیه خانه فاضلاب: بوکان، پلدشت، مهاباد، میاندوآب، خوی، نقده، پیرانشهر، سردشت، سلماس، مدول 1 و 2 ارومیه و بازرسی  و کنترل کیفی سطح 1 لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی، لوله های پلی اتیلن آب، چدنی، با اتصالت مربوط به اقطار مختلف و انواع شیرآلات مربوطه به شبکه های آب و فاضلاب)
 2. آب و فاضلاب استان هرمزگان (تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بندر عباس و همچنین بررسی و نظارت در طول مراحل ساخت شیرآلات، اتصالات و کلیه تجهیزات مربوطه)
 3. آب و فاضلاب استان كرمان (بازرسی حین ساخت، مونتاژ، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب کرمان، بازرسی فنی از تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب شهر کهنوج و بازرسی در طول مراحل راه اندازی تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان و همچنین بازرسی فنی حین تولید و بعد از تولید کالا و تجهیزات موردنیاز شرکت آب و فاضلاب استان کرمان)
 4. آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي (خدمات بازرسی فنی در طول مراحل ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، و کنترل ابزار دقیق ساخت داخل تصفیه خانه فاضلاب جلفا، تصفیه خانه فاضلاب شهر سراب، تصفیه خانه فاضلاب بناب، تصفیه خانه فاضلاب میانه، تصفیه خانه فاضلاب شهر عجب شیر، تصفیه خانه فاضلاب شهر مراغه، تصفیه خانه شهر اهر و بازرسی و تعیین کیفیت اتصالات چدنی و بررسی و نظارت در طول مراحل مختلف ساخت تجهیزات آب و فاضلاب)
 5. آب و فاضلاب استان همدان (بازرسی و کنترل کیفی در طول مراحل ساخت انواع کالاها و تجهیزات صنعت آب و برق)
 6. آب و فاضلاب استان خوزستان (بازرسی از تصفیه خانه بهبهان و اهواز و خدمات مهندسی بازرسی فنی کالا و تجهیزات مورد نیاز پروژه شرکت آب و فاضلاب خوزستان)
 7. آب و فاضلاب غرب استان تهران ( آب و فاضلاب استان البرز) (بررسی و نظارت در طول مراحل ساخت انواع کالا و تجهیزات صنعت آب و فاضلاب)
 8. آب و فاضلاب استان تهران (بازرسی و نظارت فنی برساخت انواع کالا و تجهیزات آب و فاضلاب و انواع خدمات مهندسی و بازرسی فنی انواع تجهیزات خریداری شده به منظور استفاده در طرح جامع آب تهرات طرح حضرت قمر بنی هاشم)
 9. آب و فاضلاب شهرها و شهركهاي غرب استان تهران (انجام خدمات مهندسی، بازرسی، کنترل کیفیت مرحله به مرحله و تست اقلام و تجهیزات آبرسانی و فاضلاب)
 10. شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران (بازرسی فنی سطح 2 و کنترل کیفی از 12850 متر لوله چدن داکتیل تایتونی با پوشش داخلی سیمان و ارائه خدمات مهندسی بازرسی مورد نیاز کارفرما در زمینه تهیه مصالح، بسته بندی و حمل، ساخت، مونتاژ، و نصب نهایی تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب پردیس)
 11. آب و فاضلاب منطقه شش تهران (خدمات بازرسی، کنترل کیفیت مرحله به مرحله و تجهیزات آبرسانی و فاضلاب)
 12. آب و فاضلاب شهرستان ملایر (بررسی و نظارت کامل مراحل ساخت انواع تجهیزات آب و فاضلاب شهرستان ملایر)
 13. آب و فاضلاب استان مازندران (بازرسی فنی حین ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب بابل، تصفیه خانه فاضلاب شهر نوشهر و چالوس، تصفیه خانه فاضلاب شهر بابلسر و بررسی و نظارت در طول مراحل ساخت انواع تجهیزات آب و فاضلاب)
 14. آب و فاضلاب استان قزوين (بررسی و نظارت کامل در طول مراحل ساخت انواع تجهیزات آب و فاضلاب)
 15. آب و فاضلاب استان مركزي (بررسی و نظارت کامل مراحل ساخت و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال فاضلاب تفرش و بازرسی و نظارت فنی برساخت انواع کالا و تجهیزات آب و فاضلاب)
 16. آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان (نظارت بر عملیات خرید، نصب، تجهیز و راه اندازی مکانیکال تصفیه خانه فاضلاب زاهدان و بررسی و نظارت کامل در طول مراحل مختلف ساخت انواع تجهیزات آب و فاضلاب)
 17. آب و فاضلاب استان فارس (نظارت کامل در طول مراحل ساخت تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب مرودشت، بررسی و نظارت کامل در طول مراحل مختلف ساخت انواع اتصالات چدنی)
 18. آب و فاضلاب استان ايلام (بررسی و نظارت کامل در طول مراحل ساخت انواع تجهیزات آب و فاضلاب)
 19. آب و فاضلاب استان خراسان رضوي (انجام خدمات مهندسی و بازرسی کنترل کیفیت انواع تجهیزات)
 20. آب و فاضلاب استان بوشهر (بازرسی دیزل ژنراتور و لوله های پلی اتیلینی)
 21. آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي ( بررسی و نظارت کامل در طول مراحل ساخت لوله های: چدن داکتیل، پلی اتیلن و آزبست سیمان در انواع و سایز های مختلف)
 22. آب و فاضلاب استان خراسان شمالي (بررسی و نظارت در طول مراحل مختلف ساخت تجهیزات آب و فاضلاب)
 23. آب و فاضلاب شهر مشهد (خرید و حمل لوله و اتصالات پلی اتیلن شبکه انتقال و دفع فاضلاب مشهد)
 24. آب و فاضلاب شهر شيراز (بازرسی فنی تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب شیراز)
 25. آب و فاضلاب جنوب غربي استان تهران (بررسی و نظارت در طول مراحل ساخت تجهیزات آب و فاضلاب)
 26. آب و فاضلاب جنوب شرقي تهران تهران (بررسی و نظارت در طول مراحل ساخت تجهیزات آب و فاضلاب
 27. آب و فاضلاب منطقه سه تهران (بررسی و نظارت کامل در طول مراحل مختلف ساخت لوازم و قطعات چدنی)
 28. آب و فاضلاب منطقه چهار تهران (بررسی و نظارت کامل در طول مراحل مختلف ساخت لوازم و قطعات چدنی)
 29. آب و فاضلاب منطقه دو تهران (فروش و تحویل انواع اتصالات چدنی در اندازه های مختلف)
 30. آب و فاضلاب استان اردبیل (بازرسی تجهیزات الکترو مکانیکال تصفیه خانه اردبیل و نهند، بازرسی فنی حین ساخت، مونتاژ، نصب و راه اندازی تجهیزات الکترو مکانیکال تصفیه خانه شهر خلخال و بازرسی فنی کالاهای توسط شرکت آب و فاضلاب اردبیل)
 31. آب و فاضلاب استان کرمانشاه (بررسی و نظارت کامل در طول مراحل مختلف ساخت انواع شیرآلات کشویی)
 32. آب و فاضلاب استان کردستان (بازرسی فنی حین ساخت، مونتاژ نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، و کنترل ابزر دقیق ساخت داخل تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج و خدمات بازرسی فنی از لوله های چدنی)
 33. آب و فاضلاب استان لرستان (ارائه خدمات بازرسی فنی در طول مراحل، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات برقی و مکانیکی ساخت داخل تصفیه خانه فاضلاب شهر بروجرد)
 34. آب و فاضلاب استان اصفهان (بازرسی و نظارت کامل در طول مراحل ساخت تجهیزات مکانیکی)
 35. آب و فاضلاب استان گيلان (تصفیه خانه فاضلاب: رشت، غرب بندرانزلی و لاهیجان و بررسی و نظارت کامل در طول مراحل مختلف ساخت انواع تجهیزات آب و فاضلاب)
 36. آب و فاضلاب استان كهگيلويه و بويراحمد (بازرسی اتصالات پلی اتیلنی)
 37. آب و فاضلاب استان يزد (بازرسی سطح یک از لوله های بتنی با پوشش داخلی ورق پلی اتیلن)
 38. آب و فاضلاب استان گلستان (بررسی و نظارت مراحل ساخت کالا صنعت آب و فاضلاب)
 39. آب و فاضلاب استان زنجان (بازرسی تجهیزات الکترومکانیکال تصفیه خانه فاضلاب زنجان و بازرسی لوله های دو جداره)
 40. آب و فاضلاب شهر تهران (بررسی و نظارت مراحل ساخت کالا صنعت آب و فاضلاب)