شرکت های آب و فاضلاب روستائی

//شرکت های آب و فاضلاب روستائی
شرکت های آب و فاضلاب روستائی2018-09-25T14:52:59+00:00

در این حوزه در مجموع 56 قرارداد عقد شده است که اهم آن به شرح ذیل است:

 1. آب و فاضلاب روستائي استان گلستان
 2. آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان غربي
 3. آب و فاضلاب روستائي استان هرمزگان
 4. آب و فاضلاب روستائي استان خراسان جنوبي
 5. آب و فاضلاب روستائي استان ايلام
 6. آب و فاضلاب روستایی البرز
 7. آب و فاضلاب روستائي استان گيلان
 8. آب و فاضلاب روستائي استان كرمان
 9. آب و فاضلاب روستائي استان خراسان شمالي
 10. آب و فاضلاب روستائي استان قزوين
 11. آب و فاضلاب روستائي استان اردبيل
 12. آب و فاضلاب روستائي استان كهگيلويه و بويراحمد
 13. آب و فاضلاب روستائي كردستان
 14. آب و فاضلاب روستائي استان كرمانشاه
 15. آب و فاضلاب روستائي استان آذربايجان شرقي
 16. آب و فاضلاب روستائي استان سيستان و بلوچستان
 17. آب و فاضلاب روستائي استان زنجان
 18. آب و فاضلاب روستایی استان چهار محال بختیاری
 19. آب و فاضلاب روستائی استان تهران
 20. آب و فاضلاب روستائی استان اصفهان
 21. آب و فاضلاب روستائی استان مازندران
 22. آب و فاضلاب روستائی استان مرکزی
 23. آب و فاضلاب روستایی بوشهر