سازمان جهاد کشاورزی

//سازمان جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی2018-09-25T14:54:37+00:00

در این حوزه در مجموع 15 قرارداد عقد شده است که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

  1. سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی- آبیاری تحت فشار و انتقال آب استان آذربایجان غربی
  2. سازمان جهاد کشاورزی استان قزوين
  3. سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجان شرقي
  4. سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان
  5. سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
  6. سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی
  7. سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام