بازرسی و نظارت تصفیه خانه ها

//بازرسی و نظارت تصفیه خانه ها
بازرسی و نظارت تصفیه خانه ها2018-09-15T10:35:13+00:00

در این حوزه در مجموع 66 تصفیه خانه مورد بازرسی و نظارت قرار گرفته است که اهم آن به شرح ذیل می باشد:

1. آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی:

 • بازرسی فنی حین ساخت، مونتاژ، نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق ساخت داخل تصفیه خانه آب شهر هشترود
 • ارائه خدمات مهندسی بازرسی حین ساخت و مونتاژ و نصب نهایی کلیه تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترومکانیکال قابل ساخت در داخل طرح تصفیه خانه آب مراغه
 • بازرسی فنی تجهیزات الکترو مکانیکال تصفیه خانه آب بیله سوار
 • ارائه خدمات مهندسی بازرسی حین ساخت و مونتاژ و نصب نهایی کلیه تجهیزات هیدرو مکانیکال قابل ساخت در داخل طرح تصفیه خانه آب پارس آباد مغان

2. آب منطقه ای استان سمنان:

 • بازرسی فنی تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال پروژه انتقال آب، جاده دسترسی، ایستگاه پمپاژ، مخازن بتنی و ساختمان های جنبی از تصفیه خانه آب گرمسار به ایوانکی

3. آب منطقه ای استان اردبیل:

 • ارائه خدمات مهندسی بازرسی حین ساخت، مونتاژ و نصب نهایی کلیه تجهیزات الکترو مکانیکال قابل ساخت در داخل کشور تصفیه خانه آب مشکین شهر
 • بازرسی فنی تجهیزات الکترو مکانیکال تصفیه آب خانه شهر اردبیل

4. آب منطقه ای استان کرمان:

 • تهیه، خرید، حمل، نصب و راه اندازی تجهبزات مکانیکی و برقی و سیستم کنترل و ابزار دقیق تصفیه خانه آب سیرجان

5. آب و فاضلاب استان هرمزگان:

 • بررسی و نظارت فنی بر ساخت شیرآلات و اتصالات و تجهیزات تصفیه خانه آب جاسک
 • بازرسی و نظارت فنی بر ساخت لوله های فولادی و مصالح پوشش داخلی و خارجی تجهیزات مکانیکی و برق ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه های آب استان هرمزگان

6. آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی:

 • بازرسی تجهیزات تصفیه خانه آب نهند

7. آب و فاضلاب استان خوزستان:

 • بازرسی تجهیزات تصفیه خانه آب اهواز
 • بازرسی تجهیزات تصفیه خانه آب بهبهان
 • بازرسی تجهیزات تصفیه خانه آب آبادان

8. شرکت فابست:

 • بازرسی و نظارت فنی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و کنترل ابزار دقیق تصفیه خانه آب خوی
 • بازرسی و نظارت فنی تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و کنترل ابزار دقیق تصفیه خانه آب مهاباد