تماس با ما

/تماس با ما
تماس با ما2019-02-27T10:40:16+00:00

آدرس: تهران، خيابان وليعصرنرسيده به خيابان استاد شهيد مطهري ، خيابان حسینی راد، پلاك 38 (پلاك 21 سابق)

کدپستی: 1595653913

صندوق پستی: 14335/976

تلفن: 88803334 – 88803999 – 88803933 (21+)

فکس: 88800512 (21+)

پست الکترونیک: info@tajhizatniroo.com

پیام خود را برای ما ارسال کنید

سمت داخلی
قائم مقام مدیر عامل 105
دفتر مدیریت 103-104
مالی 107-108-109-110-111
کارشناسان قراردادها 112-114
کنترل پروژه 115
بازرس ها 116-117-118-119-120-121
مدیر بازرسی 124-125-126
مسئول کارگزینی 127
دبیرخانه 129
نگهبانی 132